Dedicated coaching staat voor oprechte aandacht voor jongeren.
Dedicated coaching helpt jongeren verder als ze vastlopen
Dedicated coaching haalt het beste in jongeren naar boven.

Mijn naam is Ümit, 

Als geen ander weet ik hoe belangrijk het is om als jongere positieve aandacht te krijgen.

Om iemand in je omgeving te hebben die er onvoorwaardelijk voor je is.

Iemand die jouw talenten ziet, je kracht en je struggles.

En ook iemand waar je mee kan lachen.

Ook ik ben ooit een jongere geweest die vastliep en richting zocht. Voor mij was die richting defensie, waar ik leerde over het belang van discipline, kameraadschap en doorzettingsvermogen. Later als pedagogisch medewerker in de jeugdgevangenis heb ik ervaren dat ik makkelijk een klik heb met jongeren en heb ik de kracht van sport als middel voor gedragsverandering ontdekt.  Nog steeds vind ik mijn eigen kracht door mijn grenzen te verleggen, zowel in fanatiek sporten als het starten van mijn eigen onderneming.

Mijn uitgangspunt is dat ik jongeren probeer te begrijpen, ik wil veiligheid bieden en voorkomen dat ze ontsporen. Ik wil dat jongeren inzien dat ze veel meer in zich hebben dan ze vaak weten. Ik help ze om zichzelf beter te leren kennen. Dat doe ik door gesprekken te voeren maar ook juist door samen te sporten en ontspanning te zoeken, en veel samen te lachen. Humor en directheid gaan bij mij hand in hand.  

Mijn hart ligt op mijn tong, ik zeg waar het op staat en mijn vrienden maken altijd grappen dat ik te snel praat. Van jongeren hoor ik terug dat ik respectvol werk, dat ik duidelijk ben, en vertrouwen geef.

Denkt u dat u dat mijn aanpak ook voor u, of iemand die u kent werkt dan sta ik er altijd voor open om vrijblijvend te bellen. Twijfel niet maar bel gewoon.

IMG_6082

Wat is Dedicated Coaching?

Zodra ik met een jongere aan de slag ga dan:

1. Leg ik de jongere en ouders en eventueel voogd of jeugdconsulent uit hoe ik werk, wat ik van de jongere verwacht en wat hij van mij kan verwachten
2. Ik vraag de jongere wat hij wil bereiken, samen kijken we wat haalbaar is en van daaruit stellen we doelen op.
3. Afhankelijk van de doelen stel ik een plan van aanpak op, iedere drie maanden stellen we de doelen bij.
4. Ik ben beschikbaar wanneer het nodig is, 24/7 bereikbaar, ik werk out of the box.
5. Over het algemeen begeleid ik minimaal een jaar en zo lang als nodig.

Waar staat Dedicated coaching voor?

• Positieve aandacht
• Strenge maar liefdevolle begeleiding
• Structuur en realistische verwachtingen
• Samenwerken aan haalbare doelen
• Inzicht krijgen in wie je zelf bent

Voor wie is Dedicated Coaching?

Opdrachtgevers

Iedereen die jongeren kent die vastlopen. Onder andere:
Gemeenten WMO/Jeugd
Jeugd en Gezinsbeschermers
Veilig Thuis
William Schrikkergroep
Andere ambulante organisaties

Welke jongeren

Jongere die vastlopen bijvoorbeeld door:

Spijbelen, niet van de bank afkomen, problemen in het gezin, lichte vergrijpen, op straat hangen, net vrijkomen uit de jeugdgevangenis.

Mogelijke doelen

 • De jongerencoach motiveert de jongeren doormiddel van een actieve houding gericht op de (straat) cultuur van de jongere om aan de toekomst te werken en stimuleert de persoonlijke groei bij de jongeren.

 • Hand in hand werken om het leven op de rit te krijgen door middel van school of een (bij)baan.

 • Een maatje  om samen een hobby te beoefenen in een fase van depressie of neerslachtigheid.

 • Verbeteren van het contact met familie.

 • Weerbaarder worden.

 • Een coach bij wie je alles kwijt kunt en om advies kunt vragen.

 • Traject van drie maanden intensieve coaching met een nazorgtraject op maat van maximaal drie maanden.

 • Omgeving van de jongere in kaart brengen en de risico's opnemen in het perspectiefplan.

 • Werken aan de hand van een perspectiefplan, met SMART doelen (korte termijn doelen).

 • De buddy-coach wil een totaalbeeld krijgen van de leefwereld van de jongere.

 • Coaching gericht op het sterker maken van de jongere en zijn systeem om in de toekomst zelf problemen op te kunnen lossen.

 • Nazorg bieden aan jongeren die binnen de Justitiële Jeugdinrichting (JJI of jeugdgevangenis) verblijven en in de eindfase toewerken naar de fase van het Scholings- en Trainingsprogramma (STP).

 • Veel jongeren voelen zich in de steek gelaten en leeg op het moment van een crisisplaatsing. De buddy-coach bezoekt de jongere met regelmaat en bouwt een vertrouwensband op. Dit zal de jongere op termijn stimuleren om aan de toekomst te werken.

 • De jongere krijgt persoonlijke aandacht en de buddy-coach is er voor hem op het moment van doorplaatsing of thuisplaatsing. De buddy-coach blijft zijn buddy gedurende het hele traject.

Nazorg

Door mijn ervaring bij Intermetzo wil ik jongeren begeleiden en ondersteunen tijdens hun nazorgtraject. Samen met een collega-coach richt ik mij op begeleiding, ondersteuning en training van de jongeren.

Wij kijken naar wat de jongeren op dit moment nodig hebben om te kunnen meedraaien in de maatschappij. Wij gaan samen met de jongeren op zoek naar wat zij nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen. Wat doet hen groeien? Wat geeft hen inspiratie? Wat is hun doel? En waar zitten de blokkades die ervoor zorgen dat zij hun doelen niet behalen?

De empowerment van jongeren en ouders is niet alleen mijn werk, maar vooral mijn passie. Bij een hulpvraag kijk ik verder dan het probleem laat zien. Ik luister met oprechte interesse naar jongeren en vraag door. Zo voelen jongeren zich gezien en gehoord. Dit schept openheid en vertrouwen.

In de praktijk merk ik dat jongeren behoefte hebben aan oprechte aandacht.

Door deze aanpak raakt de jongere gemotiveerd om te werken aan zijn persoonlijke doelen. Door middel van mentoring of coaching is er een concreet plan met positieve resultaten.

Stuur mij een bericht!

Je kan mij een bericht sturen met vragen over mijn diensten. Als u het bericht verstuurd heeft dan neem ik zo spoedig mogelijk contact met u op!

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please enter a valid phone number.
Please type your message.

Please check the captcha to verify you are not a robot.

Dedicated Coaching werkt samen met: